Edukacja

Rozświetlamy przyszłość

W Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu działa nasza klasa patronacka o profilu technik elektryk. Młodzi ludzie uczą się w niej m.in. zasad projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych, a także informatyki technicznej oraz zasad funkcjonowania komputerowych systemów pomiarowych. Co ważne – oprócz teoretycznej wiedzy zdobywają także praktyczne umiejętności niezbędne w tym zawodzie.

Chcemy być szkołą nowych technologii, przedpolem dla politechnik, ale też szkołą społecznie użyteczną, która otwiera perspektywy młodym ludziom – podkreśla Dariusz Kowalczyk, dyrektor ZS nr 2.

Do dyspozycji uczniów klas patronackich jest specjalna pracownia z nowoczesnym wyposażeniem. Regularnie uczestniczą oni też w wyjazdach edukacyjnych do firm, z którymi współpracujemy.

Technik elektryk to zawód, którego zdobycie daje nie tylko szansę na dobrą pracę i atrakcyjne wynagrodzenie, ale też ogromne możliwości rozwoju. To zawód przyszłości.

Często problemem i barierą dla młodych ludzi jest znalezienie pierwszego miejsca pracy. To jest trudne, bo pracodawca oczekuje konkretnych kwalifikacji, kierunkowego wykształcenia. Wymagania bardzo często są wysokie – przyznaje Dariusz Kowalczyk, dyrektor  ZS nr 2. W przypadku naszej młodzieży, która odbywa praktyki lub staże u potencjalnego pracodawcy ta bariera znika. Młodzież ma możliwość rozpoznania swoich umiejętności, predyspozycji, dostrzeżenia swoich słabych stron i poszukania pomysłu na siebie – wylicza.

Więcej informacji o naszej klasie patronackiej (zasady rekrutacji itp.) znajdziesz na stronie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.

Menu