Infrastruktura

Sukcesywnie rozbudowywana infrastruktura to jeden z czynników, które przesądziły o objęciu przez Centrum Elektryczne ANIA dominującej pozycji na rynku. Nasza Firma posiada magazyny wysokiego składowania oraz powierzchnie zewnętrzne jako place kablowe. Magazyny w swoich zasobach są wyposażone w nowoczesny park maszynowy do magazynowania jak i również zautomatyzowane stanowiska do konfekcjonowania kabli i przewodów oraz ich załadunku.

Działając w obsłudze klienta na terenie całego kraju dysponujemy wykwalifikowaną kadrą ze specjalistyczną wiedzą ukierunkowaną na najwyższym, nowoczesnym poziomie doradztwa w każdej gałęzi energetycznej. To jest naszym atutem w tej branży.