Górnictwo

Jesteśmy największym dostawcą kabli oraz przewodów górniczych niskiego i średniego napięcia dla wszystkich kopalń odkrywkowych w Polsce. Mamy też największy w kraju magazyn kabli górniczych. Zaopatrujemy kopalnie m.in. na potrzeby inwestycyjne i remontowe.

Mieliśmy swój udział w modernizacji największego układu KTZ (koparka – zwałowarka – taśmociąg) pracującego w odkrywce kopalni Bełchatów. Na potrzeby tej inwestycji dostarczyliśmy m.in. specjalistyczne kable i przewody górnicze niskiego i średniego napięcia, trasy kablowe, specjalistyczne oprawy oświetleniowe, układy sterowania oraz osprzęt elektrotechniczny. Uczestniczymy również w budowie tras przenośników taśmowych służących do transportu węgla z odkrywki bezpośrednio do elektrowni.

W ofercie skierowanej do tej branży mamy m.in. szeroką ofertę kabli górniczych, silniki i systemy napędowe, aparaturę modułową i sterowniczą oraz systemy oświetleniowe.