Transport

Jesteśmy w gronie dostawców współpracujących z PKP PLK S.A. Od 2013 roku dostarczamy przewody m.in. do budowy i modernizacji linii kolejowych.

W naszej ofercie przeznaczonej dla tej branży mamy m.in. elektroenergetyczne przewody gołe miedziane, które są stosowane w napowietrznych liniach tramwajowych i kolejowych,  przewody do sterowania ruchem kolejowym, kable do zasilania , kable średniego napięcia, kable telekomunikacyjne oraz słupy i oprawy oświetleniowe na rozjazdy i  perony.

Tabor szynowy

Od 2011 roku jesteśmy dostawcą przewodów przeznaczonych dla taboru kolejowego. Dostarczamy je firmom zajmującym się budową tramwajów, lokomotyw i szynobusów oraz firmom produkujących różnego rodzaju systemy wykorzystywane w tych pojazdach.

Proponujemy producentom pojazdów szynowych zaawansowane technologie i rozwiązania w zakresie kompletnego okablowania taboru. Jesteśmy jedną z nielicznych firm na polskim rynku posiadającą szeroki zakres przewodów dostępnych z magazynu. Dostarczane przez nas przewody dla przemysłu kolejowego są samogasnące, nietoksyczne i bezhalogenowe. Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur oraz spełniają normy niskiej emisji dymów. Są też zgodne z normami obwiązującymi na rynkach światowych.

W ofercie przeznaczonej dla tego segmentu mamy m.in. przewody energetyczne, przewody do transmisji danych, kable koncentryczne, kable do systemów monitorowania i video oraz aparaturę modułową i sterowniczą (m.in. firmy Siemens) z międzynarodowymi dopuszczeniami spełniającymi normy i wymagania taboru szynowego.

Posiadamy dopuszczenia PKP Intercity i PKP Cargo do stosowania dostarczanych przez nas przewodów w ich taborze.