Przemysł chemiczny

Centrum Elektryczne „ANIA” realizowało m.in. dostawy kabli i transformatorów na potrzeby budowy kotła gazowo-parowego w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu. Mieliśmy też swój udział w budowie innowacyjnej instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P w Zakładach Chemicznych Organika Sarzyna S.A.

Dostarczamy materiały elektryczne na potrzeby koncernów paliwowych – Orlenu i Lotosu.

W ofercie skierowanej dla branży chemicznej mamy m.in. kable i trasy kablowe, oświetlenie, systemy podtrzymania napięcia i systemy napięcia gwarantowanego.